Ana Sayfa
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

T.C. Vatandaşları için:

 • Evlenecek çiftlerden en az birinin Saimbeyli İlçe Merkezinde ikamet etmesi
 • Erkek ve Bayan için 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş vesikalık olacak, fotokopi ve çoğaltma olmayacak şekilde)
 • T.C. numaralarının yazılı olduğu ve Fotoğraflı nüfus cüzdanları 

Yabancı uyruklular için: 

İlgili makamlarca düzenlenmiş;

 • Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi
 • Doğum belgesi
 • İkametgah belgesi

Cenaze Defin İşlemleri İçin Belgeler

Gömme İzin Belgesi:

 • Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise; gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
 • Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi tasdik edilme şartıyla geçerli olur.
 • Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki aile hekimi veya varsa belediye tabibi tarafından verilir.

 

İşyeri Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

Gayri Sıhhı İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuruları

 • Beyanname
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Kapasite Raporu (Ticaret, Sanayi veya Esnaf sanayi Odasından alınacak)
 • İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
 • 2 adet fotoğraf
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi (Esnaf veya Ticaret Odası)
 • Kimlik Fotokopisi (TC Numaralı)
 • Naylon Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Not: Gerekli Görüldüğü hallerde ilave bilgi ve belgeler istenebilir

Sıhhı Ruhsatlar için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Ustalık Belgesi
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ticaret sanayi Odası Belgesi)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Naylon Plastik Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Eğlence Yerleri Ruhsat Başvurusu

 • Başvuru Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (İmar İşleri Müd.den)
 • Pafta Fotokopisi (İmar İşleri Müd.den)
 • Mesafe ölçümü için Dilekçe (Kıraathane ve Playstation)
 • Esnaf sicil Tastik namesi ve Oda kaydı yada TSO kaydı
 • Üye Kayıt Belgesi (Esnaf TSO odalarından)
 • Esnaf odasından Ustalık Belgesi (içkili Lokantalardan)
 • Sağlık Raporu ( 6 ayda bir yenilenecek Müdürlüğe Bildirilecek)
 • Adli Sicil Kaydı
 • 2 adet Kimlik Fotokopisi
 • 3 adet Fotoğraf
 • Kamera Sistemin kurulması (Kafeteryalar ve İnternet Salonları)
 • Tüm Çalışanların Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı, Kimlik Fotokopisi
 • Muvafakatname (İzin) (Kat Malikleri) 

Ayrıca Şirket veya Tüzel Kişi ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Ticaret Oda Kaydı (Şube ise Şube Kaydı)

Çevre Temizlik İşlemleri İçin Belgeler

 

Şahıs İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname 


Şirket İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yeki Belgesi
 • Şirket Kaşesi 


İşi Tek ve Adres Değişikliği Durumunda;

 • Maliye işi Terk
 • Maliye Adres Değişikliği Yoklamaları

İlan Reklam İşlemleri İçin Belgeler

Şahıs İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname 


Şirket İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yetki Belgesi
 • Şirket Kaşesi 


İşi Tek ve Adres Değişikliği Durumunda;

 • Maliye işi Terk
 • Maliye Adres Değişikliği Yoklamaları

Emlak Beyan Bildirim İşlemleri İçin Belgeler

 

Şahıs;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Oturma Ruhsatı veya İnşaat Ruhsatı
 • Tapu Fotokopisi
 • Beyanname(Bildirim dolacak)


Şirket;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Oturma Ruhsatı veya İnşaat Ruhsatı
 • Tapu Fotokopisi
 • Beyanname(Bildirim dola
 • Yetki Belgesi
 • Şirket Kaşesi

Başkanımız M. Şahin GÖKÇE

Saimbeyli Rehber

Çözüm Masası / Bilgi Edinme

Saimbeyli Hava Durumu

SAIMBEYLI